FINANSOWANIE

DORADZWTO KREDYTOWE

DORADZTWO KREDYTOWE

Wynegocjujemy dla Ciebie najlepsze warunki kredytowe

Chcąc zapewnić kompleksową obsługę naszych Klientów stworzyliśmy Dział Kredytów Hipotecznych – zapewniający naszym Klientom maksymalny komfort oraz kompleksową obsługę transakcji – pomaga w szybkim i optymalnym sfinansowaniu nieruchomości.

Twój mobilny doradca kredytowy na miejscu

 • bezpłatnie potwierdzi zdolność kredytową
 • wynegocjuje najkorzystniejsze warunki kredytowe
 • pomoże w uzyskaniu najlepszego kredytu hipotecznego
 • zapewni opiekę i konsultacje również w trakcie całego okresu kredytowania

RABATY

Dbając o Państwa komfort i wygodę, dla każdego z naszych klientów który nabędzie u nas mieszkanie lub lokal usługowy przygotowaliśmy specjalną atrakcyjną ofertę cenową dotyczącą zakupu materiałów wykończenia i wyposażenia wnętrz.

Ponad to oferujemy bezpłatny projekt wnętrza stworzony w porozumieniu z klientem przez profesjonalnego architekta oraz usługi sprawdzonych wykonawców wykończenia wnętrz.

chatalogomale

– 10% upustu na wszystkie materiały

Salon: Suwałki ul. Szpitalna 1A
Salon: Ełk ul. Kilińskiego 16

KALKULATOR

Otrzymane wyniki spełniają rolę jedynie informacyjną i nie mogą być stosowane do celów wyliczeń w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "BUDOPOL-SUWAŁKI" Hajko sp. j. nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do wszelkich rozliczeń.

PROGRAM MDM

POMAGAMY I PODPOWIADAMY JAK KORZYSTAĆ Z POMOCY RZĄDOWEJ

„MIESZKANIE DLA MŁODYCH”

Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości) – ten warunek nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem dzieci
 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka) – ten warunek nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem dzieci
 • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50 proc. ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat
 • cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji (szczegóły patrz: „Pytania i odpowiedzi”)

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

 • dopłata do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania) lub 65 m2 w przypadku osób/rodzin z trojgiem dzieci
 • 10 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • 20 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dziecko
 • 30 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących przynajmniej troje dzieci
 • dodatkowe 5 proc. na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
 • dopłata liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku (lub bankach), który przystąpił do programu. Do wniosku należy dołączyć:

 1. pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania; nie dotyczy osób/rodzin wychowujących przynajmniej 3 dzieci,
 2. pisemne zobowiązanie – w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
 3. pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m. in. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur danego banku.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zaleca się wcześniejszy kontakt z wybranym bankiem, który przystąpił do programu Mieszkanie dla młodych, w celu upewnienia się odnośnie do procedury i niezbędnych dokumentów.

Lista banków, które przystąpiły do programu jest na bieżąco aktualizowana na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego:
https://www.bgk.pl/bip/wykaz…