Zielony Zakątek I

- Suwałki, ul. Wojska Polskiego
wybierz budynek

STANDARD WYKOŃCZENIA

Inwestycja Zielony Zakątek zlokalizowana jest na terenie położonym przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach. Na terenie inwestycji przewidziano realizację trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowana częścią usługową i garażami wielostanowiskowymi, urządzeniami komunikacyjnymi infrastruktury technicznej oraz zieleni.

Projektowane budynki usytuowane są na planie litery „U”, posadowionych na wspólnym podpiwniczeniu o trzech kondygnacjach nadziemnych z dodatkowymi dwiema kondygnacjami w wysokim dachu.

Wejścia do lokali usługowych zlokalizowano od ulicy Wojska Polskiego. Wejścia do klatek schodowych i wjazdy do garaży od strony wewnętrznej drogi dojazdowej. Pomiędzy skrzydłami budynków zaprojektowano dziedziniec rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci dostępny ciągami komunikacyjnych bez barier architektonicznych.

Miejsca postojowe samochodów osobowych przewidziano w garażach wielostanowiskowym w podpiwniczeniu budynków oraz naziemne w obrębie ciągów komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

Miejsca gromadzenia odpadów stałych i trzepaki zlokalizowano w północnej i południowej części nieruchomości przy ciągach komunikacyjnych. Teren poza częścią usługową będzie wygrodzony. W ogrodzeniu będą znajdowały się furtki i bramy wjazdowe.